Rządowy Program KLUB 2024 ponownie wesprze działalność LUKS ZSO Wydminy

Wzmacnianie potencjału sportowego i intelektualnego ponad 100 młodych mieszkanek i mieszkańców Gminy Wydminy odbędzie się po raz kolejny przy wsparciu programu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W obecnym czasie, aktywność sportowa jest jednym z najlepszych elementów przeciwdziałania problemom, z którymi spotykają się dzieci i młodzież. W tym roku obejmiemy zajęciami piłki nożnej, lekkiej atletyki i pływania uczniów w wieku 7 – 18 lat proponując im całoroczne i systematyczne zajęcia sportowo – rekreacyjne, wyjazd w góry, dofinansowanie zakupu strojów sportowych oraz obóz przygotowawczy nad polskim morzem. Powrót do działań na rzecz sportu powszechnego, pozwoli nam na poprawę stanu sprawności naszych młodych rodaków, którzy oprócz kariery sportowej będą mieli ułatwione zadanie w poszukiwaniu zainteresowań o charakterze prozdrowotnym, które chociaż częściowo będą izolowały ich od zagrożeń. Wydarzenia ostatnich dni pokazują, że musimy być przygotowani jako naród na coraz to nowe wyzwania i zagrożenia, które próbują torpedować dokonania naszych poprzednich pokoleń poprzez działania na rzecz państw bloku wschodniego. Współpraca w grupie oraz akcentowanie indywidualnych umiejętności będą głównym kierunkiem naszych najbliższych działań.

 

Marek Ostrowski

Foto – LUKS Wydminy

Przewiń do góry