Sala kinowa w budynku GOK -dofinansowanie

Gmina Wydminy podpisała umowę     o dofinansowanie zadania ze środków     Ministra Kultury i Dziedzictwa     Narodowego na „Wykonanie     dokumentacji technicznej na salę     kinowo-koncertową w budynku     gminnym w Wydminach”. W ramach      programu Rozwój infrastruktury     kultury, priorytet: Infrastruktura     kultury otrzyma 50 000,00zł, co     stanowi 75% całkowitego kosztu     zadania.

    Gmina Wydminy zamierza utworzyć salę kinowo-koncertową wraz z profesjonalną sceną. Odbiorcami zadania będą dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze, organizacje pozarządowe z terenu gminy Wydminy, jak również przybyli goście. Sala kinowo-koncertowa wzbogaci ofertę turystyczną i kulturalną gminy, zatem z obiektu korzystać będą przybywający turyści zarówno z Polski, jak i z innych krajów.
    Niezbędnym elementem do przeprowadzenia zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej mianowicie: projekty budowlane i wykonawcze wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorysy inwestorskie. Wniosek zatem zakłada wykonanie profesjonalnych projektów, które umożliwią w najbliższej przyszłości utworzenie sali kinowo-koncertowej na miarę XXI wieku. Projekt architektoniczny dotyczyć będzie robót budowlano-montażowych.

Przewiń do góry