Samochód dla OSP Wydminy

Rada Gminy Wydminy pozytywnie przychyliła się do wniosku Wójta   Gminy Wydminy o zwiększenie środków na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem dla wydmińskiej OSP.
   

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach w dniu 24 kwietnia 2013 r. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem” w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od  rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Na etapie składania wniosku do LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, na podstawie najkorzystniejszej oferty, OSP wnioskowało o dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 827 457,00 zł. Całość zadania oszacowano na 985 284,00 zł. Wniosek rozpatrzono pozytywnie i w dniu 22.07.2013 roku w Olsztynie zawarto umowę pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna w Wydminach na realizację w/w zadania, kwota dofinansowania 827 457,00 zł. Na wkład własny OSP składały się środki pochodzące z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (135 tys. zł) oraz budżetu Gminy Wydminy. Niestety po przeprowadzonym przetargu kwota całego zadania wzrosła o ponad 100 tys. zł. Realizacja inwestycji stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ brakowało wspomnianych, nieprzewidzianych dodatkowych środków. Jednakże w dniu 8 października 2013 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wydminy na wniosek Wójta Gminy Wydminy, podjęto decyzję o przekazaniu OSP pozostałej, brakującej kwoty potrzebnej do kupna samochodu oraz potrzebnego sprzętu. Wkład Gminy Wydminy wyniesie 145 tys. zł.
OSP w Wydminach zakupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 4×4 wraz z dodatkowym wyposażeniem za 1 098 792,00 zł.

Przewiń do góry