SAMORZĄDOWE FORUM SOŁTYSÓW NA WARMII I MAZURACH

SAMORZĄDOWE FORUM SOŁTYSÓW NA WARMII I MAZURACH ODBYŁO SIĘ 19 MAJA 2023 ROKU W AMFITEATRZE W OSTRÓDZIE

Wydarzenie były okazją do wspólnego świętowania obchodów Dnia Sołtysa oraz wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie i pracę sołtysów na rzecz społeczności lokalnych.

Było także przestrzenią do refleksji nad dalszymi działaniami służącymi rozwojowi obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Ważnym elementem tego wydarzenia było wyróżnienie sołtysów przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, za zaangażowanie oraz rozwój swojej społeczności. Z gminy Wydminy wyróżniona została Pani Wiera Kowalczyk – Sołtys we wsi Biała Giżycka, która piastuje to stanowisko od 1997 roku. Swym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności zyskała ogromny szacunek i zaufanie mieszkańców swojej miejscowości. Aktywnie spełnia się  w funkcji sołtysa przez organizację biesiad rodzinnych, dożynek, celebrowanie świąt. Do jej osiągnięć zaliczyć można zaangażowanie w zagospodarowanie działki nad jeziorem tworząc piękne miejsce, w którym postawiona została  wiata , plac zabaw  oraz pomost. Na terenie wsi dzięki  inicjatywie pani sołtys zachodzą ogromne zmiany w infrastrukturze publicznej. Została zrealizowana budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej przez całą miejscowość, wybudowana oczyszczalnie ścieków, postawione lampy solarne, naprawiano drogę gminną o szer. 4m z kostki brukowej,  który dalszy ciąg będzie realizowany w roku 2023. Wspólnie z mieszkańcami na rzecz sołectwa podjęli inicjatywę odrestaurowania krzyża znajdującego się w centrum wsi przy którym wspólnie odprawiają nabożeństwa. Pani Wiera aktywnie uczestniczy w sesjach Rady Gminy,  gdzie dobrze reprezentuje interesy swojej społeczności. Jest osobą bezkonfliktową, gotową do współpracy z każdym mieszkańcem. Wyróżniona prócz rzetelnego wykonywania funkcji sołtysa jest prawdziwym społecznikiem. Organizuje życie społeczno – kulturalne nie tylko w swej  rodzinnej miejscowości, ale aktywnie wspiera również sołtysów innych miejscowości.

Przewiń do góry