„SEGREGUJĘ, ODZYSKUJĘ, CHRONIĘ ŚRODOWISKO”

W związku ze zbliżającymi się od 1 stycznia 2018 roku zmianami dotyczącymi nowego sposobu zbiórki odpadów komunalnych uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach we współpracy z Mazurskim Związkiem Międzygminnym- Gospodarka Odpadami realizowali projekt dotyczący edukacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem projektu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz wdrażanie uczniów do segregacji odpadów w szkole i w domu, poznanie źródeł i rodzaju odpadów w środowisku lokalnym, wyrabianie nawyków zbierania surowców wtórnych  oraz dostrzeganie skutków niewłaściwego gospodarowania  odpadami.

Za otrzymane dofinansowanie od MZMGO zostały zakupione kosze na śmieci do segregacji. W ramach projektu uczniowie odwiedzali Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie, gdzie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu oraz uczestniczyć w wykładach i bardzo intersujących warsztatach. Najmłodszych uczniów w szkole odwiedzili pracownicy ZUOK, przybliżając im tematykę segregacji odpadów komunalnych. Na terenie szkoły w trakcie realizacji projektu odbyło się wiele działań związanych z szeroko pojętą segregacją i odzyskiwaniem surowców. Między innymi uczniowie przeprowadzili kampanię informacyjną na temat segregacji i ochrony środowiska, odbyły się lekcje tematyczne z wykorzystanie różnych form i metod.   Uczniowie uczestniczyli w akcjach propagujących ochronę środowiska np. „Drzewko za makulaturę”, kiedy to otrzymane od Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich drzewka zostały posadzone na terenie szkoły oraz „Sprzątanie Świata”.  Zbierane są również baterie, dzięki czemu uczniowie wiedzą, jak ważne jest oddzielenie odpadów niebezpiecznych od „zwykłych śmieci”. Zaangażowanie uczniów w tego typu projekty jest bardzo duże. Głównym efektem działań było zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowiska oraz podniesienie świadomości ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami, segregacja odpadów w domach i terenie szkoły.

{gallery}2017/szkola/11{/gallery}

                                                                                                                                    

Przewiń do góry
Skip to content