SPOTKANIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

 

 

Wójt Gminy Wydminy

ZAPRASZA

mieszkańców Gminy Wydminy na spotkanie,

które odbędzie się dnia 28 czerwca 2021 r. o godz. 16:00

w Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach (sala dolna).

 

 

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych będących właścicielami/ współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą).

Od 1 czerwca 2021 r. został utworzony Gminny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Wydminy otrzymują wsparcie w procesie składania wniosków i uzyskania dofinansowania na:

– źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,

– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

– mikroinstalację fotowoltaiczną,

– ocieplenie przegród budowlanych (termomodernizacja),

– stolarkę drzwiową i okienną,

– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wsparcie będzie dotyczyło również rozliczenia przyznanego dofinansowania (poprawne wypełnienie wniosku o płatność oraz kompletowanie wymaganych załączników).

Przewiń do góry