INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Odsłony: 1836

logo oswietlenie

Gmina Wydminy otrzymała dofinansowanie w wysokości 140 515,00 zł  na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” dla priorytetu IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” - działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność dla inwestycji pn. „Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy”.

W ramach zadania zamontowanych zostanie łącznie 16 szt. lamp solarnych, 2 szt. oświetlenia punktowego kierunkowego zasilanych z panela solarnego zamontowanego na słupie oraz 1 kpl. oświetlenia liniowego ledowego o długości 200 mb zasilanego z baterii solarno-hybrydowych umieszczonych na słupach zlokalizowanych po obu stronach Jeziora Wydmińskiego. Zakładana wielkość inwestycji to 165 312 zł z czego 85 % jest dofinansowana ze środków EFMR.

Kategoria: