INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Łukasz
Kategoria:

16 maja 2022 r. podpisano umowę wykonania „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Giżyckiej w Wydminach” pomiędzy Gminą Wydminy reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Sosnowskiej, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Zdzisława Galińskiego.

Czytaj więcej: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Giżyckiej