INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

ZSO WYDMINY

SP GAWLIKI WIELKIE

GOPS

GOK

rocznica Kostiuchnówki

Wywiad

Podpisanie Umowy Partnerskiej

Wywiad

Żołnierze Wyklęci

PANTEON

Instytucje wspomagające

KIS

Klub Integracji Społecznej

PUKiZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Zieleni

Punkt Pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach

HS PREKURSOR

Spółdzielnia Socjalna

Łukasz
Kategoria:
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Złote Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem z sobą pół wieku. W środę, 25 maja 2022 r. w restauracji "Zagłoba" w Wydminach odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały w imieniu Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Czytaj więcej: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli „Złote gody” w gminie Wydminy.
Łukasz
Kategoria:
24 maja 2022 r. podpisano umowę wykonania „robót budowlanych polegających na budowie kaplicy pogrzebowej w Wydminach - etap III” pomiędzy Gminą Wydminy reprezentowaną przez Wójta Gminy Wydminy Radosława Króla przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Sosnowskiej, a firmą Nordman sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marka Fejfera.