INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:

Gmina Wydminy zrealizowała drugą część projektu pn. „Źródło-Struga-Rzeka" ekospotkania Polsko-Ukraińskie” w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

W dniach 21-25 sierpnia 2021 r. Gmina Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań zrealizowała drugą, a zarazem ostatnią część projektu w ramach wymiany polsko-ukraińskiej. Młodzież z Polski i z Ukrainy swoją ekologiczną podróż rozpoczęła w Ośrodku Sportowo-Noclegowym CEN w Wydminach.

Czytaj więcej: EKOSPOTKANIA POLSKO-UKRAIŃSKIE” W RAMACH MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY MŁODZIEŻY
Kategoria:

 

Gmina Wydminy realizuje projekt pn. „Źródło-Struga-Rzeka" ekospotkania Polsko-Ukraińskie” w Ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

W dniach 22-26 lipca 2021 Gmina Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań zrealizowała pierwszą część projektu w ramach wymiany międzynarodowej. W nocy z 21 na 22 lipca młodzież z Polski udała się w podróż do naszych przyjaciół z Klewania. Po przyjeździe na miejsce całą grupę ugoszczono smacznym poczęstunkiem. Po szybkim rozpakowaniu wszyscy ochoczo przystąpili do działania.

Czytaj więcej: NASZA MŁODZIEŻ DZIAŁAŁA EKOLOGICZNIE W UKRAIŃSKIM KLEWANIU
Kategoria:

 

Muzyka to język uniwersalny, łączący ludzi bez względu na wiek, poglądy i narodowość – 9 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Wydminach otwarto wystawę fotografii podsumowującą międzynarodowy projekt pn. „Muzyka łączy narody”, zrealizowany przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań na Ukrainie.

Czytaj więcej: WERNISAŻ NA PODSUMOWANIE PROJEKTU POLSKO-UKRAIŃSKIEGO
Kategoria:

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

odbywać się będą pod hasłem:

„ Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”

Tegoroczne „Wydmińskie Dni Rodziny” zostały zaplanowane w formie alternatywnej  ze względu na ogłoszoną pandemię. Będą odbywały się za pośrednictwem społecznych środków przekazu, dlatego też  ogłaszamy  konkurs, który swoim  honorowym patronatem objął:

Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

Czytaj więcej: KONKURS NA KRÓTKI FILM O TYM, CO WAŻNE
Super User
Kategoria:

Realizowany przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań  projekt pn. „Muzyka łączy narody” dobiegł końca.

W ciągu dziesięciodniowych spotkań młodzieży z Polski i Ukrainy nastąpiło budowanie postaw otwartości i zrozumienia, nawiązały się i wzmocnione zostały przyjazne relacje polsko-ukraińskie. Młodzież brała udział w tworzeniu inicjatyw, na nabywaniu kompetencji do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, współpracy, promowaniu wartości tolerancji, kultury oraz wymianie doświadczeń.

Należy podkreślić, iż projekt miał formę online z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami. Pomimo wirtualnych działań należy przyznać, iż cel został  osiągnięty. 

Ale to jeszcze nie koniec, gdyż efektem współpracy młodzieży z Gminy Klewań i z Gminy Wydminy będzie występ muzyczny i wystawa, które zaprezentujemy już niebawem.

A dzisiaj prezentujemy filmik, który jest wyrazem podziękowania od naszych przyjaciół z Ukrainy za wspólne spotkania, radość i przyjaźń. 

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

Logo PURWM PL UKR