INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek
Kategoria:

Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarzy powołano 29 kwietnia 2010 roku. Patronat nad stowarzyszeniem objął Wójt Gminy oraz Lokalna Grupa Rybacka z Węgorzewa.
Zaledwie w ciągu trzech tygodni doszło do zawiązania stowarzyszenia wędkarzy. Powstało z inicjatywy samych zainteresowanych, z wydatną pomocą Wójta Gminy i prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej -  Pana Andrzeja Kolasy.

Główne cele stowarzyszenia precyzuje szczegółowo STATUT Wydmińskiego Stowarzyszenia Wędkarzy, ale przede wszystkim jest to dbanie o racjonalne wykorzystanie i poszanowanie akwenów wodnych na terenie gminy Wydminy oraz propagowanie i upowszechnianie zainteresowania hobbystycznym wędkowaniem wśród mieszkańców.
Stowarzyszenie założyło 27 panów, w gronie założycieli zabrakło pań. Wędkowanie to ewidentnie męskie hobby, ale panowie tworząc stowarzyszenie zadeklarowali wielką chęć przyjęcia w swoje szeregi płci pięknej. Tak więc Panie do dzieła, albo lepiej do wędek!

Obecnie w stowarzyszeniu trwają prace rejestracyjne. Prowadzi je wybrany zarząd stowarzyszenia, któremu przewodniczy Pan Andrzej Antończak

 

Bolek
Kategoria:
Data zarybienia Jezioro - użytkownik rybacki ryba/ilość Nadzór
26.05.2011 r. Jezioro Wydmińskie (przy "Gołej Zośce")- Wiesław Chmielewski Sandacz - 110.000 szt Roman Terlecki - RZGW Giżycko
Franciszek Majcher - Stowarzyszenie Wędkarzy
w Wydminach  /  Radny Gminy Wydminy

Data zarybienia Jezioro ryba/ilość Nadzór
17.06.2011 r. Gawlik węgorz RZGW Giżycko

Data zarybienia Jezioro - użytkownik rybacki ryba/ilość Nadzór
17.05.2011 r. Jezioro Wydmińskie - Wiesław Chmielewski Węgorz - 30 kg Wójt Gminy Wydminy - Radosław Król

Data zarybienia Jezioro  - użytkownik rybacki ryba / ilość
 06.10.2010r.  Jezioro Wydmiński - Wiesław Chmielewski Szczupak (narybek jesienny)
180 kg - 3200 szt.

Data zarybienia Jezioro  - użytkownik rybacki ryba / ilość Nadzór
 08.06.2010 r.  Jezioro Wydmińskie - Wiesław Chmielewski  Sandacz (2,5 cm) / 110.000 szt. Andrzej Antończak - Wydmińskie Stowarzyszenie Wędkarzy

 

Data zarybienia Jezioro  - użytkownik rybacki ryba / ilość Nadzór
14.05.2010r. Jezioro Wydmińskie - Wiesław Chmielewski Węgorz (20cm) / ok. 700 szt. Krzysztof Stachowski - RZGW Giżycko

Data zarybienia Jezioro  - użytkownik rybacki ryba / ilość Nadzór
22.04.2010r. Jezioro Wydmińskie -  Wiesław Chmielewski Szczupak / 300.000 szt. Roman Terlecki - RZGW Giżycko