INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Żołnierze Wyklęci

Super User
Odsłony: 3971

W dniu 1 marca w Gminie Wydminy uroczyście obchodzono Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wójt Gminy Radosław Król wraz z Panem Bogdanem Skibą, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski” zapalili znicze pod Panteonem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie oraz pod pomnikiem poświęconym ppor. Kazimierzowi Chmielowskiemu „Rekinowi” i Żołnierzom Wyklętym w Wydminach.

Kulminacją obchodów było odsłonięcie w budynku Urzędu Gminy Wydminy tablicy pamiątkowej z pomnika, który 6 listopada 1994 roku postawiono w miejscu pierwszego pochówku żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w bitwie pod Gajrowskimi. Wójt Gminy Radosław Król pokrótce przypomniał walkę powojennego podziemia antykomunistycznego o wolność i suwerenność Państwa Polskiego oraz tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych. W obchodach wzięły udział władze gminy, Radni, zaproszeni goście oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach, która uświetniła uroczystość widowiskiem słowno-muzycznym.

Kategoria: