INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Bolek
Kategoria:

Mieszkańcy Gminy Wydminy!


Od 13 czerwca 2013 roku Dzielnicowy Gminy Wydminy

asp. Marek Mieszkowski

przyjmować będzie w czwartki
w godzinach 8:00-12:00
w pokoju nr 5 nowych pomieszczeń Urzędu Gminy w Wydminach

(budynek GOK - wejście od strony ul. Składowej).

Kategoria:

I.
Do nowej części urzędu (budynek GOK - wejście od strony ul. Składowej) przeniesiono:

1. Urząd Gminy Wydminy ze stanowiskami pracy:

* KASA (+ stypendia oświatowe)
* Biuro Obsługi Rady Gminy Wydminy
* Organizacje pozarządowe

2. Urząd Stanu Cywilnego ze stanowiskami pracy:

* zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
* ds. ewidencji ludności
* dowodów osobistych
* ds. obronnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego.

II.
3. Biuro Obsługi Szkół zmieniło swoją siedzibę. Od 22 kwietnia 2013 r. zapraszamy interesantów do budynku Urzędu Gminy przy ul. Grunwaldzkiej 74, do pokoju nr 10.

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach zmienił swoją siedzibę. Od 30 kwietnia 2013 r. zapraszamy interesantów do budynku GOK Wydminy przy ul. 40-lecia PRL 4 (parter) - wejście od strony ośrodka zdrowia.