INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Kategoria:


Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg)
wraz z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT (Warszawa),
Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Wrocław),
Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych (Białystok) oraz
partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy),
Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Włochy), Associazione YEPP Italia
(Włochy), Media TerraNea (Grecja) realizują projekt pn. „Polityki
publiczne europejskiej jakości”.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji oraz jakości i
efektywności działania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych
za kreowanie i/lub wdrażanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w
zakresie współpracy administracji z NGO, wsparcia przedsiębiorczości
społecznej lub prowadzenia konsultacji społecznych.

Czytaj więcej: Bezpłatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i...
Kategoria:

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich
ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących
rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy – Prawo budowlane.

Czytaj więcej: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw
Kategoria:

Zgromadzenie Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami podejmując uchwałę Nr I/3/2016 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zdecydowało o zmianie dotychczasowego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej: Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.