INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

Wydminy, dn. 7.03.2022 r.

SO.7243.21.2022

 

OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 1. Podstawa prawna

Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371 ze zm.).

 1. Nazwa i siedziba organizatora

Gmina Wydminy z siedzibą w Wydminach, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy, reprezentowana przez Wójta Gminy Wydminy.

 1. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Bezpośrednie udzielenie zamówienia małemu podmiotowi – zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1
w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (tekst. jedn. Dz.U. z 2021 r, poz. 1371 ze zm.).

 1. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy

Rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy- transport drogowy autobusowy

Określenie sieci komunikacyjnej: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach autobusowych organizowanych przez Gminę Wydminy  na terenie Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne, których średnia wartość roczna szacowana jest na mniej niż 1 000 000 EUR.

Usługi będą wykonywane na liniach komunikacyjnych:

1 Gajrowskie – Gawliki Wielkie – Wydminy

2 Wydminy – Gajrowskie – Wydminy

3 Wydminy – Gajrowskie – Gawliki Wielkie

4 Wydminy – Siedliska – Wydminy

5 Wydminy – Siedliska – Wydminy – Gawliki Wielkie – Wydminy

6 Wydminy – Gawliki Małe – Wydminy – Siedliska – Wydminy

7 Wydminy – Gawliki Małe – Wydminy – Siedliska

8 Siedliska – Gawliki Małe – Wydminy

9 Hejbuty – Wydminy – Płowce – Wydminy – Gawliki Wielkie

10 Gawliki Wielkie – Wydminy – Malinka

11 Malinka – Wydminy – Siedliska

12 Siedliska – Wydminy – Hejbuty

13 Gajrowskie – Wydminy – Siedliska

31 Wydminy – Stare Juchy – Królowa Wola

32 Stare Juchy – Orzechowo – Szczecinowo – Stare Juchy

33 Stare Juchy – Zawady – Gorłówko – Stare Juchy

34 Stare Juchy – Skomack Wielki – Grabnik

51 Borki – Miłki – Marcinowa Wola

52 Czyprki – Miłki – Danowo – Miłki – Czyprki

53 Wydminy – Miłki – Ruda

 1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania – 1.04.2023r. ale nie wcześniej niż jeden rok od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 1. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych

Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy – 1 kwietnia 2023r. Przewidywany okres obowiązywania umowy –  10 lat.

 1. Zmiana informacji

Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Zmiana informacji
 • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wydminy
 • Strona internetowa www.wydminy.pl
 • Tablica informacyjna w Gminie Wydminy, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela: Urząd Gminy Wydminy, Pl. Rynek 1/1, 11-510 Wydminy.

 

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Super User
Kategoria:

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina WydminyKrajowy numer identyfikacyjny: 8451972086Adres pocztowy: pl. Rynek 1/1Miejscowość: WydminyKod NUTS: PL623 EłckiKod pocztowy: 11-510Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Agnieszka SadowskaE-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel.: +48 874210019Adresy internetowe:Główny adres: http://bip.wydminy.pl/Adres profilu nabywcy: http://bip.wydminy.pl/
I.2)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)
Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)
Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usług przewozów autobusowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne.
II.1.2)
Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)
Opis
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Wydminy oraz Gminy, które z Gminą Wydminy zawarły porozumienia międzygminne.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozu osób autobusami w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Wydminy oraz Gmin, które z Gminą Wydminy zawarty porozumienie międzygminne.
2 / 2
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)
Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/04/2023
Okres w miesiącach: 120
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.4)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2022

Kategoria:

W wakacje mieszkańcy i turyści z Wydmin, Miłek i Starych Juch będą mogli dojechać autobusem do sąsiedniej gminy, w tym do Ełku i Giżycka. Natomiast w roku szkolnym będzie realizowany dowóz dzieci do szkół, i z tych połączeń mogą odpłatnie korzystać mieszkańcy. Wszystko to będzie możliwe za sprawą porozumienia pomiędzy trzema gminami zawartego 15 czerwca 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wydminy.

Porozumienie podpisali wójt gminy Wydminy Radosław Król (Gminie Wydminy powierzono organizację transportu zbiorowego na terenie trzech gmin), wójt gminy Miłki Barbara Mazurczyk oraz wójt gminy Stare Juchy Ewa Jurkowska-Kawałko.