Stowarzyszenie „Nasze Talki” złożyło wniosek w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 1057),)– z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy

 Stowarzyszenie „Nasze Talki” złożyło wniosek w  trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jedn Dz. U. z 2020r., poz. 1057),)– z pominięciem otwartego konkursu ofert  – na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy – z kulturą i wiedzą”

            Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa war.19a ust. 3 ustawy, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy Wydminy
Pl. Rynek 1/1
11-510 Wydminy
e-mail: m.zabawska@wydminy.pl

Stowarzyszenie Nasze Talki – _seniorzy-z-kultura-i-wiedza.pdf

Przewiń do góry