INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

IMG 038710 kwietnia została odprawiona uroczysta Msza Św. ku czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej, a szczególnie w intencji por. Stanisława Jaworskiego oraz kpt. Eugeniusza Grapowa. Po Mszy dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach przedstawiły wzniosłą akademię z okazji Rocznicy.

Czytaj więcej: Msza Św. ku czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej
Bolek
Kategoria:

CYBULKI
Komtur z Pokarmina, Veit von Gich, nadał w 1473 roku Maciejowi Cybulce, Bogdanowi i Daczkowi osiem włók chełmińskich na prawie magdeburskim, by założyli tu wieś.
W 1539 roku Cybulki były wolną wsią z 6 gospodarstwami. W 1619 roku mieszkali tu sami Polacy. W roku 1849 chłopi z Cybulek wysłali do rejencji gąbińskiej protest przeciwko nauczaniu ich dzieci w języku niemieckim.
Wieś ciągle nosiła swą starą polską nazwę, urzędowo zniekształconą na Czybulken. Dopiero 16 lipca 1938 roku zniemczono ją na Richtenfeld.
Według spisu z 17 maja 1939 roku wieś miała 84 mieszkańców. Zajmowała ona obszar 197 ha. Miała zabudowę skupioną.
Po II wojnie światowej w latach 1954-1972 podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej w Wydminach, a potem Urzędowi Gminy w Wydminach. Według spisu z 1970 roku składała się z 21 gospodarstw o łącznej powierzchni 182 ha. Wieś miała 18 budynków mieszkalnych, które zamieszkiwało 120 osób.
We wsi działało kółko rolnicze.

Czytaj więcej: Historia Wybranych Miejscowości
Bolek
Kategoria:

Znaleziska archeologiczne dowodzą, że pierwsi ludzie pojawili się na terenie obejmującym obecną gminę Wydminy w okresie neolitu, a więc między 4500 - 1700 p.n.e. Były to wędrujące grupy przybyszów z północnego wschodu (Bałtowie), trudniących się myślistwem lub rybołówstwem.
Z czasem ich zajęciem stała się prymitywna uprawa ziemi.
Rok założenia Wydmin nie jest dokładnie znany. W zapiskach z 1340 roku wymieniana jest nazwa jeziora Wedymin, a w 1381r. także miejscowości Wedem. Hanneberg w swych "Erclerung der Preussischen Landtafel" jest zdania, że nazwa Wydminy pochodzi od pruskiej nazwy Wydemyns. O dawnym istnieniu osady świadczą również odkryte nad brzegiem jeziora szczątki osady palowej.

Za historyczną datę powstania Wydmin uważa się rok 1480

Czytaj więcej: Historia Wydmin