TARYFA ZA WODĘ

Szanowni klienci

Informujemy, że 12 kwietnia 2021r. decyzją nr BI.RZT.70.41.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres trzech lat. Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 30.04.2021r.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 8.05.2021r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę :

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

 

 

 

 

 

 

1

Grupa 1

cena wody (zł/m3)

4,41

4,45

4,49

stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c) na Odbiorcę w rozliczeniach w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

8,70

8,70

8,70

 

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy

1

Grupa 1

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

15,68

15,65

15,64

stawka opłaty abonamentowej (zł/odb. /m-c) w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

4,00

4,00

4,00

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rada Gminy Wydminy Uchwałą z dnia 30 kwietnia 2021r. uchwaliła dla odbiorców usług Grupy 1 dopłaty do cen 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości  4,38 zł netto. Nowe dopłaty obowiązują od 8 maja 2021r.

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                          (-) Rafał Osinka

Przewiń do góry
Skip to content