Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat na terenie Gminy Wydminy

Informujemy, że 29 kwietnia 2024 r. decyzją nr BI.RZT.70.5.2024 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wydminy na okres trzech lat. Taryfa została ogłoszona na BIP Wody Polskie dnia 20.05.2024 r. Taryfa weszła w życie z dniem od 28.05.2024 r.

Więcej informacji: Ogłoszenie – PUKiZ Wydminy

decyzja B.RZT.70.5.2024 Wydminy
Przewiń do góry
Skip to content