INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Turystyka

Bolek
Odsłony: 2729

Wypoczynek dotyczy dzieci rolników do 16 roku życia z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, których co najmniej jeden z rodziców (bądź prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Ogółem z wypoczynku skorzysta 350 dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

 Wypoczynek jest dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczeń Społecznych Rolników.

Wszelkie informacje są dostępne są na stronie internetowej Gminy Ełk. http://www.elk.gmina.pl/

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA

Kategoria: