UWAGA NA PTASIĄ GRYPĘ

W związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w Orzechowie (gmina Stare Juchy) Wojewoda Warmińsko-Mazurski wyznaczył strefy zapowietrzone i zagrożenia zarażeniem wirusem grypy ptaków obejmujące również gminę Wydminy.

Na terenie gminy Wydminy w strefie zapowietrzonej wysoce zjadliwą grypą ptaków znalazły się miejscowości: Czarnówka, Gębałki i Siejba.

W strefie zagrożenia znalazły się następujące miejscowości: Cybulski, Dudka, Ernstowo, Gawliki Wielkie, Gawliki Małe, Grądzkie, Hejbuty, Kowalewskie, Krzywe, Łękuk Mały, Orłowo, Mazuchówka, Pietrasze, Róg Orłowski, Rydze, Siemionki, Sucholaski, Szczybały Orłowskie, Wydminy.

 

Na zakażenie wirusami grypy ptaków podatne są prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

kury i indyki – duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;

kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;

perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość podobna jak u kur i indyków;

strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;

ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające – wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

kałem, wydzieliną z oczu, wydzieliną z dróg oddechowych, wydychanym powietrzem. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i pokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

Wirus szybko ginie w produktach drobiarskich poddanych obróbce termicznej.

Opr. na podst informacji Głównego Inspektoratu Weterynarii.

O grypie ptaków

Więcej informacji:

Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Przewiń do góry