„Uzależnieniom mówię NIE”

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach w dniu 09.12.2015 roku zaprezentowali opracowany wspólnie z wychowawcami program edukacyjny o tematyce profilaktycznej „Uzależnieniom mówię NIE”, w prezentacji uczestniczyła Z-ca Wójta pani Maria Dolecka. Na podsumowanie programu złożyły się inscenizacje sceniczne ukazujące zagrożenienia spowodowane nadużywaniem alkoholu, papierosów i narkotyków oraz konkursy dla uczniów o tematyce uzależnień przygotowane pod kierunkiem pań Mirosławy Zarębskiej, Ewy Zastockiej, Marty Popławskiej, Iwony Szulc, Ewy Rodziewicz, które aktywnie włączyły się w działania i współpracę z uczniami. Efekty tej współpracy można było obejrzeć podczas prezentacji występów i zajęć edukacyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem  wśród uczniów i zaproszonych gości.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach składają serdeczne podziękowania pani Dyrektor Szkoły Elizie Szwed, kadrze nauczycielskiej, uczniom oraz ich rodzicom za współpracę przy realizacji własnych projektów i zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród uczniów szkoły oraz za włożony wkład i pracę w przygotowaniach zaprezentowanego programu edukacyjnego i występów artystycznych.

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Narkomanii
Renata Gryczon

{gallery}kultura/apel_uzaleznienia_2015{/gallery}

Przewiń do góry