w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wydminach

SO.0050.72.2017
ZARZĄDZENIE NR 53/2017
Wójta Gminy Wydminy
z dnia 30 maja 2017 roku
 
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Wydminach
 
Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Wydminach stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/141/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Wydminach oraz nadania jej Statutu zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach.
§ 2. Ustalam termin zgłaszania kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach do dnia 23 czerwca 2017 r.
§ 3. Ogłoszenie o naborze stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wydminy.pl), na stronie internetowej Gminy Wydminy (www.wydminy.pl) oraz na łamach Gazety Giżyckiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Wydminy
/-/
Radosław Król
 
Załącziki
  1. Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta. Ogłoszenie o naborze.
  2. Zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze. Formularz zgłoszeniowy kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych.
  3. Zał. nr 2 do ogłoszenia o naborze. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach.
  4. Zał. nr 3 do ogłoszenia o naborze. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Gminnej Rady Seniorów w Wydminach.
Przewiń do góry
Skip to content