W tym roku bieg wiewiórki, zająca i wilka

II „Potrójna Pętla Mazurska”

9 września 2017 r. (sobota) na terenie Lasu Miejskiego w Gajewie koło Giżycka odbędzie się impreza biegowa na dystansach 5, 10 i 15 km dla dorosłych, osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą rodziców.Poszczególne biegi będą nosić nazwy zwierząt popularnych w naszym środowisku: 5 km – Bieg Wiewiórki, 10 km – Bieg Zająca, 15 km – Bieg Wilka.Organizatorem przedsięwzięcia jest Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, korzystające z dofinansowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

 

Jednak „Potrójna Pętla Mazurska” to nie tylko impreza biegowa. Zapraszamy zawodniczki i zawodników z całymi rodzinami w różnym wieku – od najstarszych do najmłodszych, ponieważ biegi połączone są z piknikiem ekologicznym. Zaplanowano zajęcia edukacyjne, zabawy i konkursy dla dzieci.

Program 

Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km” 

9 września 2017  (sobota) – Las Miejski – Gmina Giżycko

  8:30 Otwarcie Biura zawodów
  8:30 – 10:30 Rejestracja zawodników
10:00 Start pikniku ekologicznego
10:40 – 10:55 Ustawienie zawodników w strefie startowej. Wspólna rozgrzewka
10:55 Oficjalne otwarcie
11:00  Start „Biegu Wiewiórki” – 5 km
11:05  Start „Biegu Zająca” – 10 km
11:10  Start „Biegu Wilka” – 15 km
13:40  Zamknięcie trasy biegów. Wręczenie nagród. (Strefa startowa)
14:00  Zamknięcie imprezy.

Strefa startowa – piknik ekologiczny (na polanie):

  • Animacje dla dzieci – Ekogry i zabawy
  • Stoiska promocyjne
  • Stoisko gastronomiczne – punkt wydawania posiłków regeneracyjnych
  • Punkt medyczny, Biuro zawodów

Opis trasy
Potrójnej Pętli Mazurskiej – Biegu: Wiewiórki – 5km, Zająca – 10km, Wilka – 15km

Podczas drugiej edycji imprezy trasa podstawowa – 5-kilometrowa pętla – będzie przebiegała wokół  Lasu Miejskiego w Giżycku. Teren, po którym pobiegną uczestnicy, to ścieżki leśne.
Każdy uczestnik przebiegnie odpowiednią ilość PĘTLI wybranego przez siebie biegu. Trasa biegu będzie oznakowana co 1 km,  po drodze rozmieszczone będą punkty kontrolne pomiaru czasu, przez które każdy uczestnik jest zobligowany przebiec – ominięcie któregoś z punktu będzie skutkować dyskwalifikacją. Uczestnicy podczas rejestracji dostaną chip zwrotny, który będzie rejestrować czas.  Limit czasu dla wszystkich uczestników to 2h:30min:00s liczony od momentu startu.

Przewiń do góry
Skip to content