WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA OBRADOWAŁA W WYDMINACH

7 lipca 2021 r. w Centrum Altywności Lokalnej działającym przy Urzędzie Gminy Wydminy odbyło się posiedzenie Komisji ds. Rodziny Wiejskiej Walnego Zgromadzenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W posiedzeniu, poza członkami Komisji, wzięły udział członkinie rad powiatowych W-MIR, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Romuald Tański oraz zaproszeni goście: sekretarz gminy Wydminy Alina Romanowicz, skarbnik gminy Wydminy Elżbieta Sosnowska, kierownik Placówki Terenowej KRUS w Giżycku – Anna Kutnik, pracownica PT KRUS w Giżycku Anna Binik, a także  dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Dorota Fiedorczyk.

Główne tematy podjęte podczas posiedzenia to funkcjonowanie oświaty na obszarach wiejskich, zasiłki otrzymywane z KRUS, a także rehabilitacja po przebytym COVID-19. Ponadto, Komisja ustaliła plan pracy, zgodnie z którym w 2021 r. planuje, poza ww. sprawami, zająć się również problemem braku dostępu do Internetu na obszarach wiejskich oraz sprawami związanymi z podstawową opieką medyczną.

 

Przewiń do góry