Wizyta w Wydminach delegacji samorządowej z litewskiego miasta Ukmerge

     Gmina Wydminy podpisała list intencyjny o współpracy z Samorządem Rejonu Ukmerge. W środę 22 marca przybyła do Wydmin delegacja samorządowa z litewskiego miasta Ukmerge. Na czele delegacji litewskiej stał Mer Ukmerge Rolandas Janickas, towarzyszyli mu Linas Rugienius specjalista Departamentu Rozwoju Inwestycji i Biznesu, Lolita Gerulskiene zastępca naczelnika Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Chrisja Kvietkauskiene główny specjalista Departamentu Informatyki i Public Relations

      W Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się spotkanie robocze podczas którego, przedstawiono charakterystyki naszych miejscowości. Wójt Radosław Król przywitał gości, przedstawił prezentację zdjęciową i filmową Wydmin, omówił plany rozwoju zaakcentował obopólne korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej. Mer Ukmerge zaprezentował miasto i rejon samorządowy Ukmerge, potwierdził chęć nawiązania współpracy. Następnie polsko-litewska grupa robocza wypracowała treść listu intencyjnego o współpracy.

     Kolejnego dnia w czwartek goście z Litwy poznali instytucje działające w Wydminach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i Ochotniczą Straż Pożarną. Niezwykle miłym akcentem był koncert uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących: Felusiów i Feliksinek ze wspaniałym wsparciem koleżanek z Chóru Lira.

    Po uzgodnieniu protokołu podpisano list intencyjny o współpracy, który w preambule zawiera sformułowanie, że „Samorząd Rejonu Ukmerge (Republika Litewska) oraz Gmina Wydminy (Rzeczpospolita Polska) w przekonaniu, że kontakty i współpraca międzynarodowa zapewniają doskonałe możliwości promocji i wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń pomiędzy obydwoma samorządami pragną w przyszłości ustanowić formalne relacje partnerskie, które zostaną potwierdzone przez organy władzy uchwałodawczej wymienionych samorządów”. List intencyjny podpisali włodarze : ze strony Wydmin Radosław Król ze strony Ukmerge Rolandas Janickas. Podpisanie listu odbyło się w obecności Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Stefana Duka, Burmistrza Dobrego Miasta Jarosława Kowalskiego, Przewodniczącego Rady gminy Wydminy Waldemara Samborskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Wydminy i Samorządu Ukmerge. Współpraca będzie realizowana w dziedzinach: zarządzania samorządowego, edukacji i kultury, promocji gospodarczej, partycypacji społecznej, szkoleń i warsztatów w zakresie realizacji nowoczesnych programów dotyczących spraw społecznych, rozwoju instytucjonalnego, środowiska, edukacji, młodzieży, zdrowia publicznego, planowania strategicznego i infrastruktury miejskiej i kultury, wymian między instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, bezpieczeństwa.

     Na zakończenie wizyty goście z Ukmerge wspólnie z władzami Wydmin, Dobrego Miasta oraz Konsulem Honorowym złożyli hołd poległym w 1946 roku żołnierzom 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych w Orłowie.

Przewiń do góry