Wnioski do Studium …

Termin składania wniosków do opracowywanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wydminy” został przedłużony do 31 stycznia 2014 r.

Idź do ogłoszenia

Przewiń do góry