INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Super User
Kategoria:

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

 

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego Wójt Gminy Wydminy informuje o zawieszeniu dowozu dzieci do ośrodków szkolno-wychowawczych
na okres14 dni z możliwością przedłużenia.

Wójt Gminy Wydminy
 /-/ mgr inż. Radosław Król

Admin
Kategoria:

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy        

 1. Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową

Urząd Gminy Wydminy zapewnia następujące możliwości załatwienia sprawy przez osoby mające trudności z przemieszczaniem się, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim:  

 1. Obsługa osób z wadą wzroku W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Urzędu Gminy Wydminy przygotowana jest do korzystania przez osoby z wadą wzroku z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem z klawiatury.
Czytaj więcej: Procedura obsługi osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy Wydminy
Admin
Kategoria:

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WYDMINY

 

z dnia 5 maja 2020 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 780) oraz możliwością otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Wydminy od 6 maja 2020r., informuję, że po zapoznaniu się
z opinią dyrektorów przedszkoli, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola oraz żłobki na terenie Gminy Wydminy
nie zostaną otwarte od 6 maja 2020r.

            Jednocześnie zawiadamiam iż, zobowiązano dyrektorów przedszkoli
o przygotowanie procedur zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które są niezbędne
w momencie wznowienia pracy przedszkoli na terenie Gminy Wydminy.

            W momencie podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani kolejnym komunikatem.

           

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Anna
Kategoria:

Zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji w wyniku wybuchu COVID-19, udzielane będą na podstawie Uchwały Nr XIX/111/2020 Rady Gminy Wydminy z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Link do powyższej uchwały oraz wzory wniosku, oświadczenia i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych znajdują się w biuletynie informacji publicznej, na stronie: bip.wydminy.pl - w zakładce podatki i opłaty.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o zwolnienie w kancelarii Urzędu Gminy Wydminy, przesłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej ePUAP.

Admin
Kategoria:

                                                          Wydminy, dnia 04 maja 2020r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 792) informuje, że od 04 maja 2020 roku zostaną udostępnione (dla maksymalnie siedmiu osób korzystających na danym obiekcie): stadion sportowy, boiska szkolne, wielofunkcyjne typu Orlik.

            Z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać pod następującymi warunkami:

 • 1) zachowanie dystansu społecznego (2m odległość między ludźmi w miejscach publicznych),
 • 2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • 3) ograniczona liczba osób (7 osób) - 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów,
  z wyłączeniem ich obsługi,
 • 4) weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • 5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • 6) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • 7) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wschodzących i opuszczających obiekt,
 • 8) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć, treningów na otwartych obiektach sportowych na terenie Gminy Wydminy zobowiązane są do przedłożenia do Urzędu Gminy Wydminy harmonogramu prowadzonych zajęć.

                                                                      

                                                           Wójt Gminy Wydminy