Wójt informuje o nowym programie EWA

Założenia programu „EWA” dla OSÓB FIZYCZNYCH

Nowy program „EWA” (Energia, Woda, Atmosfera) przygotowany przez WFOŚiGW w Olsztynie stanowi regionalną kontynuację PROSUMENTA. Różnica pomiędzy programami polega na odmiennej formie finansowania. W ramach programu „EWA” będą tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2 proc. w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka będzie częściowo umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90 proc. należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10 proc. wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

Program podzielono na trzy główne linie

„Energia”- w ramach tej linii będzie się można ubiegać o dofinansowanie takich działań jak budowa źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów. 

„Woda”- w ramach tej linii będzie można się ubiegać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.

„Atmosfera”- w ramach tej linii będzie można się ubiegać o dofinansowanie takich działań jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest. 

Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć.

Więcej informacji o programie „EWA” na stronie WFOŚIGW w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl oraz w poniższych linkach:

http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/02/Prezentacja-EWA.pdf

http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2017/02/PROGRAM-EWA-1.pdf

Przewiń do góry