INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Wójt informuje

Admin
Odsłony: 1816

                                                          Wydminy, dnia 04 maja 2020r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 792) informuje, że od 04 maja 2020 roku zostaną udostępnione (dla maksymalnie siedmiu osób korzystających na danym obiekcie): stadion sportowy, boiska szkolne, wielofunkcyjne typu Orlik.

            Z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać pod następującymi warunkami:

  • 1) zachowanie dystansu społecznego (2m odległość między ludźmi w miejscach publicznych),
  • 2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • 3) ograniczona liczba osób (7 osób) - 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów,
    z wyłączeniem ich obsługi,
  • 4) weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • 5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • 6) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • 7) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wschodzących i opuszczających obiekt,
  • 8) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć, treningów na otwartych obiektach sportowych na terenie Gminy Wydminy zobowiązane są do przedłożenia do Urzędu Gminy Wydminy harmonogramu prowadzonych zajęć.

                                                                      

                                                           Wójt Gminy Wydminy

Kategoria: