INFO

Plac Rynek 1/1,
11-510 Wydminy

Admin
Kategoria:

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WYDMINY

 

z dnia 5 maja 2020 roku.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (tekst. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 780) oraz możliwością otwarcia przedszkoli na terenie Gminy Wydminy od 6 maja 2020r., informuję, że po zapoznaniu się
z opinią dyrektorów przedszkoli, informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, iż przedszkola oraz żłobki na terenie Gminy Wydminy
nie zostaną otwarte od 6 maja 2020r.

            Jednocześnie zawiadamiam iż, zobowiązano dyrektorów przedszkoli
o przygotowanie procedur zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które są niezbędne
w momencie wznowienia pracy przedszkoli na terenie Gminy Wydminy.

            W momencie podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani kolejnym komunikatem.

           

Wójt Gminy Wydminy
            /-/ mgr inż. Radosław Król

Admin
Kategoria:

                                                          Wydminy, dnia 04 maja 2020r.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WYDMINY

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 792) informuje, że od 04 maja 2020 roku zostaną udostępnione (dla maksymalnie siedmiu osób korzystających na danym obiekcie): stadion sportowy, boiska szkolne, wielofunkcyjne typu Orlik.

            Z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie można korzystać pod następującymi warunkami:

 • 1) zachowanie dystansu społecznego (2m odległość między ludźmi w miejscach publicznych),
 • 2) obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • 3) ograniczona liczba osób (7 osób) - 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów,
  z wyłączeniem ich obsługi,
 • 4) weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 • 5) brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • 6) dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 • 7) obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wschodzących i opuszczających obiekt,
 • 8) korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

            W związku z powyższym osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć, treningów na otwartych obiektach sportowych na terenie Gminy Wydminy zobowiązane są do przedłożenia do Urzędu Gminy Wydminy harmonogramu prowadzonych zajęć.

                                                                      

                                                           Wójt Gminy Wydminy

Admin
Kategoria:

SO.0050.49.2020      

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY WYDMINY

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

w sprawie wznowienia działalności targowiska gminnego w ograniczonym zakresie wynikającym z rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Na podstawie Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla bazarów i targowisk informuję:

 1. 1. Targowisko gminne w Wydminach wznawia działalność od ‪30 kwietnia 2020r. (czwartek) w ograniczonym zakresie w stosunku do Regulaminu targowiska gminnego w Wydminach (Uchwała Rady Gminy Wydminy z 27 czerwca 2012r.).
 2. Decyzję podjąłem po wysłuchaniu opinii przedsiębiorców, radnych Gminy Wydminy, Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Zieleni, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną.
 3. Na targowisko gminne w Wydminach udajemy się wyłącznie w celu zrobienia zakupów.
 4. Handel możliwy będzie przy zachowaniu obostrzeń, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności:
 • zakrycia twarzy i nosa oraz noszenia rękawiczek na targowisku przez sprzedających i kupujących,
 • zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 1,5 metra),
 • zachowania limitu 3 osób kupujących na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży,
 • towar pakuje i podaje wyłącznie sprzedający,
 • sprzedający zobowiązany jest zapewnić rękawiczki lub płyn do dezynfekcji kupującym,
 • sprzedający i kupujący zobowiązany jest do dezynfekcji rąk po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 1. Ze względu na uwarunkowania zewnętrze, jak i możliwe niestosowanie się do zaleceń przez kupujących i sprzedających, w każdej chwili może nastąpić ponowne zamknięcie targowiska gminnego w Wydminach.
 2. Na terenie Targowiska obowiązuje zachowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla bazarów i targowisk z 25.03.2020r.
Admin
Kategoria:

KK.7114.8.2020

 

INFORMACJA

Wójta Gminy Wydminy

dotycząca możliwości wynajęcia lokalu mieszkalnego

z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

 

Na podstawie § 14 ust. 1, 2 i 3 załącznika Nr 1 do uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wydminy opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 14 września 2015 roku (poz. 3222).

Wójt Gminy Wydminy podaje do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od 29.04.2020 r. do 12.05.2020r. wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajęcia na czas nieoznaczony:

 1. lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 76, położony w miejscowości Wydminy o powierzchni 45,87 m2 składający się z 1 pokoju i kuchni – obowiązujący czynsz w wysokości 69,72 zł.

Termin składania wniosków wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o lokalu.

Czytaj więcej: INFORMACJA