WSPARCIE DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR”

 

Możliwe jest wsparcie na zakup sprzętu komputerowego dzieciom lub osobom pełnoletnim uczącym się w szkole średniej, których rodzice, dziadkowie lub opiekunowie prawni pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

 Gmina Wydminy będzie wnioskować w imieniu osób, które spełniają warunki konkursu oraz złożą niezbędne oświadczenia. Niezbędne jest, aby adres zamieszkania dzieci lub osób pełnoletnich uczących się w szkole średniej był zgodny z listą miejscowości PPGR (dokumentacja konkursowa, regulamin konkursu zał.10: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  ).

Warunkiem zakwalifikowania wydatków na sprzęt jest: posiadanie przez gminę oświadczenia złożonego przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej, regulamin konkursu (załączniki: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr  ). Nabór wniosków trwać będzie do 5 listopada 2021r. do godziny 16:00.

Ze względu na obowiązek weryfikacji prawdziwości danych nałożony na Gminę (Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” § 4, p.15), oświadczenia  będziemy przyjmować do 30 października 2021r. do godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Wydminy , 11-510, Plac Rynek 1, kancelaria urzędu lub urna przed urzędem.

Informacje o zasadach konkursu grantowego są dostępne na stronach:  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pytania dotyczące konkursu można zadawać mailowo lub dzwoniąc na infolinię. Infolinia działa w godzinach 7:30-16:30 od poniedziałku do piątku: tel.:  +48 42 631 21 05, e-mail: granty.ppgr@cppc.gov.pl

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się wyłącznie zakup:

  • nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł, – niezbędne będzie wówczas uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
Przewiń do góry
Skip to content