Współpraca to podstawa

 

Współpraca to Podstawa !
Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Gminę Ruciane – Nida,
Fundację Wspólnego Rozwoju, Gminę miejską Kętrzyn

Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Partnerami: Gmina Ruciane-Nida, Fundacja Wspólnego Rozwoju, Gmina Miejska Kętrzyn zapraszają na cykl szkoleń „Akademia Współpracy JST-NGO’s” w ramach projektu „Współpraca to podstawa!”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
„Akademia Współpracy JST-NGO’s” skierowana jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego/ Jednostek podległych oraz członków, pracowników, wolontariuszy organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatów: bartoszyckiego, giżyckiego, kętrzyńskiego, mrągowskiego. piskiego i szczycieńskiego.
W ramach szkoleń uczestnicy zostaną zapoznani ze:

  • Strukturą Modelu Współpracy wypracowanego w ramach projektu Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych powstałego w wyniku realizacji projektu systemowego Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie współpracy przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT,
  • Zasadami współpracy JST-NGO’s wg Modelu Współpracy
  • Politykami publicznymi, ich rolą i znaczeniem
  • Zadaniami publicznymi – zlecaniem – realizacją.

  Planowany termin rozpoczęcia szkoleń luty / marzec 2014 r. Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa znajdują się w Regulaminie uczestnictwa.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: wspolpraca542@gmail.com do 11.02.2014
na załączonym formularzu zgłoszeniowym
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.kobietanaplus.pl, 
W biurze projektu:
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS
12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7
Tel. 731715512
e-mail: wspolpraca542@gmail.com
www.kobietanaplus.pl
w biurze lokalnym:
Fundacja Wspólnego Rozwoju
11-400 Kętrzyn, ul. Piłsudskiego 1,
Tel. 665549155
www.wspolnyrozwoj.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN

Przewiń do góry