„Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479 obręb Siedliska”.

W dniu 23 września 2019 r. Wójt Gminy Wydminy Radosław Król podpisał umowę z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcą, firmą STRABAG Sp. z o.o., , na realizację zadania pn: „Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479 obręb Siedliska”.

 

W ramach w/w robót wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o szerokości 5 m na odcinku około 270 mb wraz ze zjazdami, poboczami oraz jednostronnym rowem odwadniającym. Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 194 352,09 zł.

Prace zostaną wykonane do końca września 2019 r.

{gallery}2019/inne/19{/gallery}

Przewiń do góry