Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich oraz termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

Dziś o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Wydminy przedstawiona została prezentacja poświęcona wymianie oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich (łączny koszt zadania: 123 000,00 zł., środki własne: 11 200,00 zł., pożyczka z WFOŚiGW: 91 800,00 zł., dotacja z WFOŚiGW: 20 000,00 zł.) oraz kompleksowej termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach (łączny koszt: 2 887 554,25 zł., wnioskowane dofinansowanie: 2 449 236,93 zł., procent dofinansowania: 84,99%)

Prezentację prowadził Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Przewiń do góry