Wyniki badania poziomu satysfakcji klienta UG Wydminy

Na bardzo dobrym poziomie oceniona została ogólna jakość funkcjonowania Urzędu Gminy Wydminy oraz relatywnie wysoki poziom satysfakcji z obsługi wskazały osoby biorące udział w badaniu poziomu satysfakcji klientów. Anonimową ankietę w dniach 1-31 grudnia 2015 roku zdecydowało się wypełnić sześćdziesiąt osób. Jej celem było określenie stopnia zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd, jak i oczekiwań związanych z zaspokojeniem ich potrzeb. Poniżej prezentujemy pełny wyniki z badania poziomu satysfakcji klienta.

 

Biorący udział w ankiecie bardzo pozytywnie ocenili przekazywanie przez urzędników niezbędnych informacji, poświęcanie klientowi przez urzędnika wystarczająco dużo czasu w trakcie załatwiania sprawy, czy też uprzejmość pracowników Urzędu. Aż 83,33 % osób wypełniających ankietę nie ma zastrzeżeń do pracy Urzędu oraz nie chciałoby nic zmienić we współpracy. Na podstawie przeprowadzonego badania można zauważyć, iż kwestiami najbardziej problematycznymi dla klientów Urzędu jest brak możliwości korzystania z Wi-Fi. Pojedyncze głosy wskazują na ogólny zły stan funkcjonowania Urzędu. Wszystkie te kwestie należy uznać za ważne z perspektywy klientów.


Konstrukcja ankiety zakładała zebranie opinii klientów w dwóch obszarach: stanowiącym ich ocenę stanu faktycznego we wskazanych obszarach działalności urzędu oraz preferencji dotyczących jakości usług w poddanym ocenie obszarze. Liczba pytań pozostawionych bez odpowiedzi najprawdopodobniej wskazuje na niewłaściwą interpretację poszczególnych zagadnień. Badani wskazywali tylko jedną odpowiedź do każdego ze wskazanych zagadnień, w większości oceniając wyłącznie stan faktyczny. Pomimo czynnego uczestnictwa osób udzielających pomocy  wypełniającym, nie wszystkie ankiety zostały w pełni wypełnione. Interesanci przychodząc do Urzędu starają się w jak najbardziej efektywny sposób wykorzystać ten czas, dlatego stosunkowo niewiele odwiedzających Urząd osób zdecydowało się na wypełnienie ankiety.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na poszczególne pytania:

1. Czy w kontaktach z naszymi pracownikami spotykał(a) się Pan/Pani z uprzejmością i życzliwością oraz chęcią udzielenia pomocy?

52 osoby odpowiedziały TAK

4 osoby odpowiedziały NIE

4 osób odpowiedziało NIEZUPEŁNIE

2. Czy Pan/Pani uzyskał(a) wyczerpujące informacje w zakresie załatwiania sprawy?

46 osób odpowiedziało TAK

6 osób odpowiedziało NIEZUPEŁNIE

8 osób odpowiedziało NIE

3. Czy uzyskana informacja przedstawiona została w sposób jasny i zrozumiały?

47 osób odpowiedziało TAK

8 osób odpowiedziało NIEZUPEŁNIE

4 osoby odpowiedziały NIE

1 brak odpowiedzi

4. Czy sprawa została załatwiona w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami?

38 osób odpowiedziało TAK

2 osoby odpowiedziały SPRAWA W TOKU

14 osób odpowiedziało NIE

6 brak odpowiedzi

5. Jak ocenia Pan/Pani fachowość pracowników?

26 osób odpowiedziało WYSOKO

28 osób odpowiedziało ZADOWALAJĄCO

6 osób odpowiedziało NISKO

6. Jak ocenia Pan/Pani komunikacje z naszymi pracownikami w zakresie załatwianej sprawy?

28 osób odpowiedziało WYSOKO

9 osób odpowiedziało NISKO

21 osób odpowiedziało zadowalająco

2 brak odpowiedzi

7. Jak ocenia Pan/Pani wizerunek naszych pracowników?

49 osób odpowiedziało DOBRZE

5 osób odpowiedziało NIE MAM ZDANIA

4 osoby odpowiedziały ŹLE

2 brak odpowiedzi

8. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze podczas załatwiania sprawy w Urzędzie?

35 osób odpowiedziało UPRZEJMOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ

13 osób odpowiedziało TROSKA O KLIENTA

36 osób odpowiedziało TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY

20 osób odpowiedziało RZETELNA INFORMACJA

1 osoba odpowiedziała WARUNKI LOKALOWE

3 osoby odpowiedziały WIZERUNEK

2 osoby odpowiedziały DOSTĘPNOŚĆ

1 brak odpowiedzi

9. Czy informacje o Urzędzie zamieszczone na obowiązkowej stronie internetowej www.bip.warmia.mazury.pl/wydminy_gmina_wiejska i stronie internetowej prowadzonej dobrowolnie www.wydminy.pl są:

22 osób odpowiedziało ZADOWALAJĄCE

11 osób odpowiedziało BRADZO DOBRE

7 osób odpowiedziało NIE ODWIEDZAŁEM/AM STRONY

14 osób odpowiedziało NIEWYSTARCZAJĄCE

6 brak odpowiedzi

10. Co Państwo chcieliby zmienić/poprawić we współpracy?

– kierowników jednostek

– możliwość korzystania z Wi-Fi

– bezstronność pracowników

– rzetelność pracowników

– uprzejmość pracowników

– lepszej komunikacji między urzędnikami a klientami

 

Przewiń do góry