WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

Wydminy, dnia 19 lutego 2018r.

SO.524.2.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

-organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

– organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

– udział w imprezach rekreacyjno – sportowych

tak

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i droga

Doktor Koń

tak

 

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

tak

2

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

tak

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry
Skip to content