WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wydminy, dnia 21 marca 2019r.

SO.524.2.2.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO’S Wydminy

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2019

tak

2

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

Święto Twórczości Dziecięcej – 2019

tak

3

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2019

tak

4

STOWARZYSZENIE Partnerstwo   Dzikie Mazury

„Wernisaż prac poplenerowych IV Mazurskiego Pleneru Malarskiego z koncertem Piotra Machalicy

tak

Przewiń do góry