WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wydminy, dnia 23 stycznia 2019r.

SO.524.2.1.2019

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Fundacja Dystans

Półmaraton Wydminy 2019

tak

2

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Turniej szachowy

tak

3

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

Ogólnopolski Turniej Mazury Wydminy CUP 2019

tak

4

Uczniowski Klub Sportowy „ORŁY”

Organizowanie rozgrywek sportowych na terenie gminy Wydminy,

– organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

– udział w imprezach rekreacyjno-sportowych

tak

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Forum Ngo’s Wydminy

Pół na pół – tego jeszcze nie było – teatr prawdziwy

tak

   

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Giżycku

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych- Wydminy 2019

tak

Brak upoważnienia lub pełnomocnictwa

3

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Organizacja warsztatów i festiwalu „Jam na Polu. Święto Muzyków”

tak

4

Stowarzyszenie prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny

Stacja Osiecka.

tak

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO’S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku -2019

tak

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Fundacja Życie i Droga

Doktor Koń

tak

Uzupełnić oświadczenia

Z zakresu: Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

XIX Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej – 2019

tak

2

Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski

Święto Twórczości Dziecięcej – 2019

tak

3

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja – Rok Stanisława Moniuszki

tak

4

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

III Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 14-15.09.2019

tak

5

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2019 -kolejny etap

tak

6

Forum NGO’S Wydminy

Warmińsko-Mazurska Senioriada Wydminy – 2019

tak

7

Forum NGO’S Wydminy

Projekt edukacyjny w ZSO Wydminy

tak

Uzupełnić oświadczenia

8

Stowarzyszenie „Echo Wydminy”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

tak

                                                                                             

                                                                                              z up. Wójta Gminy

                                                                                              /-/ mgr Alina Romanowicz

                                                                                              Sekretarz Gminy

Przewiń do góry