WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

Wydminy, dnia 16 stycznia 2018r.

SO.524.1.2018

WYNIKI OCENY FORMALNEJ OFERT

złożonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/ oferta nie podlega uzupełnieniu

(tak/ nie)

1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w I grupie wiekowej – Senior

tak

2

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „MAZUR” Wydminy

Organizowanie rozgrywek piłki nożnej w II grupie wiekowej – Junior Młodszy i Młodziki

tak

3

Uczniowski Klub Sportowy „PROMIEŃ”

Organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów
i mieszkańców gminy Wydminy w zakresie piłki siatkowej

tak

4

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „SPORT Z KULTURĄ” ZSO Wydminy

100 procent NIEPODLEGŁA

tak

 

 

Z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu

1

Caritas Diecezji Ełckiej

Świetlicowe świętowanie III

tak

   

2

Stowarzyszenie Partnerstwo Dzikie Mazury

Koncerty, wernisaż prac poplenerowych III Mazurskiego Pleneru Zimowego i warsztaty dla lokalnej młodzieży”

tak

3

Związek Ukraińców w Polsce

XVIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki

Cerkiewnej – 2018

tak

4

Związek Ukraińców w Polsce

Święto Dziecięcej Twórczości – 2018

tak

5

Projekt ARCHE

Chronimy Dziedzictwo Narodowe

tak

 

Z zakresu: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Forum NGO’S Wydminy

Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku

tak

2

Fundacja Życie i droga

I Marsz Nordic Walking Mazury Garbate

tak

 

Z zakresu: Ochrona i promocja zdrowia. Nie wpłynęła żadna oferta

Z zakresu: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa własna projektu

Ocena formalna oferty

Uwagi do uzupełnienia

Oferta spełnia wymogi formalne

(tak/ nie)

Oferta podlega uzupełnieniu/

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

II Ogólnopolska Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy 15-16.09.2018

tak

Wójt Gminy Wydminy
/-/ mgr inż. Radosław Król

Przewiń do góry
Skip to content