Wyremontowano świetlicę wiejską w Zelkach

W październiku br. zakończono remont świetlicy w Zelkach. Celem zadania była poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze wiejskim poprzez zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturowych mieszkańców wsi oraz poprawa warunków w obiektach pełniących funkcje społeczno-kulturalne. Inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Zelkach” opiewała na kwotę 120 854,15 zł. W ramach zadania w świetlicy wykonano m. in. roboty ogólnobudowlane – budowa sanitariatów, roboty sanitarne wodno-kanalizacyjne wewnętrzne, kanalizację sanitarną zewnętrzną, roboty remontowe pomieszczeń świetlicy wraz z wymianą stolarki okiennej.

Gmina Wydminy na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 77 324,00 zł w ramach PROW na lata 2007-2013, w zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.”

Przewiń do góry