ZAPROSZENIE

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9)
ul. 3 Maja 15D; 11-600 Węgorzewo
tel./fax. 87 427 06 17;    www.mazurylgd9.pl


 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym projekcie współpracy pt. ”Młodzież zmienia wieś”, który realizuje Związek Stowarzyszeń LGD9 wraz z litewskim LGD Soleczniki.

Celem projektu jest wypromowanie potencjału przyrodniczo – kulturowego i gospodarczego Wielkich Jezior Mazurskich oraz rejonu Wileńskiego (Litwa) poprzez możliwość jego poznania i wykorzystania
w usługach turystycznych. Uczestnicy projektu uzyskają kwalifikacje do uprawiania żeglarstwa i jazdy konnej podnoszące ich kompetencje i umiejętności, jako potencjalnych mikroprzedsiębiorców i Ambasadorów swojego obszaru.

Projekt polega na organizacji dwóch dwutygodniowych zajęć edukacyjnych dla 40 osobowej grupy osób w wieku 15-25 lat (20 Polaków i 20 Litwinów), który podzielono na dwa etapy:

    1. Etap: 05-18 października br. odbędzie się na terenie Związku Stowarzyszeń LGD9 (nauka żeglarstwa w Ośrodku wypoczynkowym „Zatoka Kal”).

 

  1. Etap: 18-31 października br. realizowany będzie na obszarze LGD Soleczniki na Litwie (nauka jazdy konnej). Oprócz tego uczestnicy wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych i kulturoznawczych.

Masz od 15 do 25 lat, mieszkasz na obszarze LGD9, zgłoś się już dziś. Wystarczy, że wypełnisz formularz zgłoszeniowy i odeślesz go drogą mailową biuro@mazurylgd9.pl lub listem na adres biura Związku Stowarzyszeń LGD9, ul. 3 maja 15D; 11-600 Węgorzewo.

TEL. 87 427 06 17

Nie zwlekaj, ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 września br.

Osoby zgłaszające się powinny posiadać ważny dowód osobisty lub paszport oraz na dzień wyjazdu na Litwę Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Link do EKUZ – https://www.ekuz.nfz.gov.pl/wypoczynek/wniosek-ekuz-wypoczynek

Pobierz;

PROGRAM ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przewiń do góry