ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018.

SO.0050.26.2018

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych
w roku 2018.

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2018, jak następuje:
  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Uczniowski Klub Sportowy „Orły”

– organizowanie rozgrywek sportowych na terenie Gminy Wydminy;

– organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Gminy Wydminy;

– udział w imprezach rekreacyjno – sportowych.

7 000,00zł

  1. Ochrona i promocja zdrowia

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

Fundacja Życie
i droga

Doktor Koń

3 000,00zł

 

  1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Lp.

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”

Stypendia Pomostowe 2018 -kolejny etap

1 260,00zł

1

Stowarzyszenie „Echo Wydmin”

Stypendia Pomostowe – edycja 2018

1 140,00zł

2

Forum NGO’S Wydminy

Muzyka otwiera na świat – kontynuacja „zagrajmy w muzykę”

5 000,00 zł

                                                                       Wójt Gminy Wydminy
                                                                       /-/ mgr inż. Radosław Król

 

Przewiń do góry
Skip to content