ZARZĄDZENIE NR 15/2022 Wójta Gminy Wydminy z dnia 8 lutego 2022 roku – w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022.

 

SO.0050.17.2022

 

ZARZĄDZENIE NR 15/2022

Wójta Gminy Wydminy

z dnia  8 lutego 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych  w roku 2022.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.)  zarządzam, co następuje:


  § 1.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2022, jak następuje:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 


Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
Fundacja Teatr IOTA
 
WIĘCEJ niż wiatr
 
5 000,00
 
 
 
2
 
Fundacja Teatr IOTA
 
Teatr IOTA  – prezentacje
 
6 000,00
 
 
 
3
 
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn Kulturalny
 
 
Jam na Polu 2022
 
 14 000,00
 
 
4
 
Stowarzyszenie Prospołecznych Inicjatyw Kombajn
 Kulturalny
 
Stacja Osiecka. Przystanek Wydminy.
 
9 000,00
 
 
5
 
STOWARZYSZENIE  PARTNERSTWO DZIKIE MAZURY
 
VI plener malarski w Łękuku Małym
 
5 000,00
 
 
2 . Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 


Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
FORUM NGO’S WYDMINY
 
 
Wydmiński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 
24 300,00
 
                                                                                              
 3. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 


Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
Fundacja  Ochrony Wielkich Jezior Mazurski
 
 
Ochrona Środowiska z Minecraftem II
 
3 000,00
 
                                                                                                     
4. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
 z funduszy zewnętrznych.


Lp.
Nazwa organizacji
(innego podmiotu)
Tytuł zadania publicznego
Wysokość przyznanych środków publicznych
 
 
 
1
 
FORUM NGO’S WYDMINY
 
 
Muzyka otwiera na Świat – 2022
 
9 700,00
 

 

Wójt Gminy Wydminy
(-) mgr inż. Radosław Król
Przewiń do góry
Skip to content