ZARZĄDZENIE NR 43/2023

WS.0050.46.2023

SO.524.6.2023

ZARZĄDZENIE Nr 43/2023

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 23 czerwca 2023 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

  • 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ustalam podział środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2023, jak następuje:

 

 

  1. Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych
    z funduszy zewnętrznych.
 

Lp.

 

Nazwa organizacji

(innego podmiotu)

 

Tytuł zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych
1 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sport z Kulturą” ZSO Wydminy Nauka i doskonalenia umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży z Gminy Wydminy przy wsparciu rządowego Programu KLUB 2023. 6 600,00 zł
2 Fundacja Teatr IOTA TEATR IOTA – prezentacje 2023 6 500,00zł

 

Przewiń do góry