ZARZĄDZENIE NR 48/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wydminy za 2018 rok

 

 

SO.0050.55.2019

 

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 31 maja 2019 r.

 

 

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wydminy za 2018 rok

 

            Na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506)

zarządzam co następuje:

 

  • 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Wydminy za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Raport o stanie Gminy Wydminy podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wydminy, publikacji na stronie internetowej Gminy Wydminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                       

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Raport – plik do pobrania

Przewiń do góry