ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wydminy za 2019 rok

SO.0050.67.2020 

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Wójta Gminy Wydminy

z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wydminy za 2019 rok

Na podstawie art. 28    aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

zarządzam co następuje:

 

 

  • 1. Przedstawiam raport o stanie Gminy Wydminy za rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Raport o stanie Gminy Wydminy podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wydminy, publikacji na stronie internetowej Gminy Wydminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                       

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Raport Wydminy 2019 r

Zgloszenie udzialu w debacie

Przewiń do góry