Zimowisko dla dzieci rolników

z terenu województwa warmińska-mazurskiego
w Zakopanem !!!
Warmińską-Mazurskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe , organizuje zimowisko dla
dzieci rolników przy współudziale z Gminnym Zrzeszeniem LZS w Ełku
Wypoczynek – odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2017 do 05 luty 2017
Miejsce wypoczynku: Dom wypoczynkowy U FRANKA ul. Piszczory 19a 34-500
Zakopane.

http://www.ufranka.pl wypoczynek wyłącznie dla dzieci wyjeżdżających pociągiem z
Olsztyna, Iławy, Działdowa – zakwalifikowanych zostanie 165 dzieci)
Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego urodzonych po 1 stycznia 2000 r., których co najmniej jedno z rodziców
/prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie
emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę
z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Koszty uczestnictwa wynosi 400 zł od osoby. Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie,
zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym – wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy,
wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, –
atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy
dokonać na konto nie wcześniej niż 08.01.2017 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Warmińską-
Mazurskie Zrzeszenie LZS 11 1240 5598 1111 0000 5029 1272 z dopiskiem darowizna na
organizację zimowiska Zakopane 2017. Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których
rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością.
UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność
zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl lub zgłoszeń telefonicznych, oraz
dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od
zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na
adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Zimowisko 2017”.
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem – koordynatorem
organizacji zimowego wypoczynku (tel. 508863211, 516106667 , 876194550, 876194534 ), informację i
karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl/ lub
http://lzs.olsztyn.pl

Przewiń do góry
Skip to content