„ŹRÓDŁO-STRUGA-RZEKA” – EKOSPOTKANIA POLSKO-UKRAIŃSKIE”

 

Zakończyła się trzecia odsłona spotkań młodzieży w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, tym razem o charakterze ekologicznym. Nazwa projektu jest hasłowa, stanowi swoisty symbol współpracy polsko-ukraińskiej w wymiarze ekologicznym. Źródło oznacza myśl przewodnią projektu, takiego lidera, który wyznacza kierunki, prowadzi. Struga, czyli młodzież, nasi uczestniczy, podążający w myśl projektu. Rzeka, nurt to efekty działań.

Działania realizowane były w dniach 22-26.07.2021 i 21-25.08.2021 r. przez Gminę Wydminy w partnerstwie z Gminą Klewań. Uczestnikami była młodzież z obu gmin oraz czworo opiekunów.

Cele projektu zostały osiągnięte, a ich główne przesłanie stanowiło wzmacnianie przyjaznych relacji polsko-ukraińskich poprzez kształtowanie dialogu międzykulturowego i postaw ekologicznych wśród młodzieży.

Działania takie jak wyjazdy edukacyjne, warsztaty, zajęcia aktywizujące, o tolerancji, niedyskryminacji, spotkania z ekspertami, dyskusje, wieczory kulturowe i integracyjne, służyły zagłębieniu się w tajniki kultury ukraińskiej i polskiej, pogłębieniu wiedzy z zakresu ekologii, oraz uchwyceniu piękna otaczającej nas przyrody.

Efektami projektu są albumy oraz wystawa z wybranymi fotografiami, którą można oglądać od 20 września 2021 r. w dolnej sali GOK w Wydminach.  

 

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.”

 {gallery}2021/inne/19{/gallery}

 

Przewiń do góry
Skip to content