Zryw Wolnych Serc

Komanda Główna Policji po raz kolejny realizuje program „Profilaktyka a Ty”, w ramach którego zaprasza Państwa do ogólnopolskiego zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Przedsięwzięcie odnajduje się w założeniach Harmonogramu realizacji zadań w ramach programu „Razem Bezpieczniej” oraz Harmonogramu zadań na 2015 r. w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W tym roku inicjatywa zaplanowana jest na dzień 1 czerwca, kiedy to o godzinie 14.00 w całym kraju nastąpi Zryw wolnych serc.

Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Wykonajmy wspólny gest na rynkach i placach miast i miasteczek, wielkich aglomeracji i maleńkich wsi – każdy na miarę swoich możliwości – razem – we wspólnocie obywatelskiej i społecznej – w tym samym czasie w całym kraju – 1 czerwca 2015r. Punktualnie o godzinie 14.00.

„Zapraszam do włączenia się w akcję wszystkich mieszkańców gminy oraz wykonania tego niewielkiego gestu ale za to bardzo ważnego. Zjednoczmy się wszyscy by promować modę na życie wolne od uzależnień” – Wójt Gminy Wydminy Radosław Król.

Przewiń do góry